Brug af støjende Maskiner


Vedr. brug af motorplæneklippere og motorsave i sommerhalvåret er der vedtaget visse restriktioner mht. tidspunkter for anvendelsen af af disse.


Hvornår?
I perioden 1. april til 31. oktober:
Hverdage indtil kl. 19.30, lørdage indtil kl. 16.00 og søn- og helligdage indtil kl. 13.00.

Desuden henstilles til at vise hensyn til naboerne

Herunder den fulde ordlyd fra Grundejerforeningen Højriis' vedtægter:


  § 15.

For at minimere støjgenerne fra motorplæneklippere og motorsave fastsættes, at disse redskaber kun må anvendes i følgende tidsrum i perioden 1. april til 31. oktober:
Hverdage indtil kl. 19.30, lørdage indtil kl. 16.00 og søn- og helligdage indtil kl. 13.00.