Materialer til brug ved ejerskifte (mægleroplysninger)

Hent vedtægter som PDF-fil herHent vedtægter som PDF-fil her

Hent referatet fra senest afholdte generalforsamling som PDF-fil herHent referatet fra senest afholdte generalforsamling som PDF-fil herHent seneste reviderede regnskab som PDF-fil herHent seneste reviderede regnskab som PDF-fil her

Hent seneste budget som PDF-fil herHent seneste budget som PDF-fil her

Desuden:
- Medlemsskab af Grundejerforeningen: Obligatorisk.
- Kontingent: 300 kr.
   Ikke yderligere bidrag og ingen gæld eller kassekredit.
- Kontingentperiode: 1 år (1. januar - 31. december).
- Forfaldsdato: 31. januar.
- Indskud: Nej.
- Antenneforening: Nej (YouSee-fibernet i området)
- Der forventes ikke ekstraordinære udgifter i året og heller ingen arbejder som vil medføre ekstraordinære udgifter
- Ingen ventende istandsættelsesarbejder o.lign.

Oplysninger vedrørende restancer o.lign. fås ved henvendelse til formand eller kasserer og er vederlagsfrit.

MHT. SALGSSKILTE: De skal IKKE stå ud til Måløv Hovedgade men alene ved den aktuelle parcel!